Brezpapirno poslovanje je prihodnost

19/12/2022

Avtenta je na našem trgu poznana kot vodilni partner za upravljanje ter uvajanje SAP rešitev in brezpapirnega poslovanja. Ponaša se z ekipo izjemno izkušenih svetovalcev, ki omogočajo stabilno delovanje sistema SAP in dokumentnega sistema. Njihov uspeh temelji na številnih vrednotah

Zaposleni v Avtenti prisegajo zlasti na strast do dela, na zaupanje, sodelovanje, kakovost in inovativnost. Z iskanjem novih rešitev in poznavanjem trendov poslovanja vedno stremijo k izboljševanju. Tako na trgu ponujajo izjemno široko paleto inovativnih rešitev. Slednje v obliki zlatih partnerstev in priznanih nagrad prepoznavajo tudi drugi. Več o avtenti si preberite tukaj https://www.avtenta.si/sl, spodaj pa bomo opisali nekaj njihovih poslovnih rešitev.

Rešitev za upravljanje poslovnih procesov ter vseh vrst dokumentov

Dokumentni sistem omogoča izvrstno rešitev za upravljanje poslovnih procesov ter vseh vrst dokumentov. V ospredju je digitalizacija poslovnih procesov in zakonska skladnost. V tovrstni sistem sta vključeni tudi rešitvi za celovito brezpapirno sodelovanje. To sta BusinessConnect ter Goverment Connect.

BusinessConnect je namenjen gospodarskim subjektom, druga rešitev, ki jo omogoča dokumentni sistem, pa je zlasti namenjena javnemu sektorju. Obe rešitvi sta sodobni, modularni, varni in naravnani izjemno uporabniško – za vodenje dokumentarnega gradiva ter za nadzorovanje poslovnih procesov. Združujeta najboljše prakse in javne uprave in poslovnega okolja.

Kaj konkretno omogoča dokumentni sistem?

Dokumentni sistem omogoča evidentiranje dokumentov, hranjenje digitalnih dokumentov, realizacijo najrazličnejših poslovnih procesov, elektronsko izmenjavanje digitalno podpisanih elementov. Omenjeni rešitvi – BusinessConnect ter GovermentConnect sta zasnovani skladno s SOA arhitekturo. V praksi omogočata izjemno učinkovito vodenje dokumentacije v organizacijah, prav tako generično povezovanje z raznovrstnimi sistemi.

Obe rešitvi namreč nudita odlično dokumentirane spletne vmesnike. Slednji pa zagotavljajo poljubno dokumentno-procesno integracijo z zalednimi sistemi strank.

Moduli rešitev

Dokumenti sistem ponuja naslednje module rešitev:

 • vložišče,
 • upravljanje pogodb,
 • likvidacijo knjigovodskih listin,
 • nabavo,
 • vodenje sestankov,
 • kadrovanje,
 • vodenje sistema kakovosti,
 • e-arhiv,
 • digitalni podpis,
 • integracijo z zaledenelimi sistemi,
 • rešitev za brezpapirno poslovanje občin.

Rešitev za brezpapirno poslovanje občin podpira popolno digitalizacijo pisarniškega poslovanja. Omogoča izjemno učinkovito vodenje upravnega postopka, drugih uradniških opravil ter zakonsko skladno e-hrambo.

Hitro, varno ter preprosto digitalno podpisovanje

Dokumentni sistem omogoča tudi hitro, varno in nadvse preprosto digitalno poslovanje. Torej zagotavlja popolno brezpapirno delovanje. S pomočjo omenjene storitve se razširja digitalizacija poslovanja na digitalno upravljanje z dokumenti – tako znotraj samega podjetja kot tudi s kupci in strankami.

Podpisovanje poslovnih zadev je tako omogočeno preko katere koli naprave, kot so pametni telefon, tablica, računalnik, in to za vse vrste dokumentov. Slednji se hranijo ter upravljajo znotraj določene organizacije. Digitalni podpis, ki se overi s kvalificiranim potrdilom, je povsem enakovreden lastnoročnemu podpisu.